babayani

baba

Orta Türkçe baba "yaşlı ve saygın erkek, baba" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ba-ba "kalın sesli kişi" çocuk sözünden türetilmiştir.

babacan

Türkiye Türkçesi baba can sözcüğünden evrilmiştir.

babafingo

Yunanca papafíngos παπαφίγκος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Venedikçe papafìgo "bir tür yelken ve yelken direği" sözcüğü ile eş kökenlidir.

babagannuş

Arapça baba ġannūş بابا غنّوش z "patlıcan beğendi, Suriye ve Lübnan'a has bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥannūş حنّوش z "Hıristiyan Araplarda bir erkek adı, Yohanna" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥannā özel adından türetilmiştir.

babalık

Türkiye Türkçesi baba sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lIk ekiyle türetilmiştir.

babayani
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
babayāne [ Meninski, Thesaurus, 1680]
babayāne: Patris instar, paternè, more patrum.

Köken

Türkiye Türkçesi babayāne "baba gibi, eski tarzda" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi baba sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için baba maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça çoğul eki +yān ve kıyas eki +a ile, "babalar gibi".


06.09.2017
babet

Fransızca babette "topuksuz hafif kadın ayakkabısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Babette "bir kadın adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük aynı anlama gelen Elisabéth sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük İbranice Elişebaˁ אֱלִישֶֽׁבַע z "«Allah söz verdi» veya «Allah memnun», Tevratta Harun'un eşi, İncil'de Hz. Yahya'nın annesi" sözcüğünden alıntıdır.

babun

İngilizce baboon "köpek yüzlü maymun" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca babouin "grotesk suratlı kişi veya yaratık, köpek yüzlü maymun" sözcüğünden alıntıdır.

babuşka

Rusça babuşka ба́бушка z "ninecik, acuze" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça baba ба́ба z "büyükanne" sözcüğünün küçültme halidir.

baca

Farsça bāca باجه z "pencere, havalandırma deliği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bādcāh بادجاه z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça bād باد z "hava, rüzgâr" ve Farsça cāh جاه z "yol, geçit" sözcüklerinin bileşiğidir.

bacak

Orta Türkçe bağacak veya bağancak "at ve koyun bacağının alt bölümü" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe baḳaçuk "«kurbağacık», pazu kası, at ayağının aşık bölümü" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe baka "kurbağa" sözcüğünün küçültme halidir.