babafingo

azman

TTü az- +mAn

aznavur

Gürc aznauri აზნაური zsoylu, asil OFa aznāvar a.a. OFa azn soy

azot

Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) EYun azōtḗs αζωτής zyaşatmayan, can vermeyen EYun a(n)+ záō ζάω zyaşamak +t°

baba

<< OTü baba yaşlı ve saygın erkek, baba çoc ba-ba kalın sesli kişi

babacan

<< TTü baba can

babafingo

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
direk ve serenleri ve babafinḳoları ve civadraları darebāt-ı güllelerimizden hevāda perrān uçarlardı

Yun papafíngos παπαφίγκος z ≈ Ven papafìgo bir tür yelken ve yelken direği

Not: "The Turkish variants, in view of the velar nasal and the development from the voiceless to voiced labials, are based on Greek." (LF sf. §564)


10.12.2015
babagannuş

Ar baba ġannūş بابا غنّوش zpatlıcan beğendi, Suriye ve Lübnan'a has bir yemek Ar ḥannūş حنّوش zHıristiyan Araplarda bir erkek adı, Yohanna Ar ḥannā a.a.

babalık

TTü baba +lIk

babayani

<< TTü babayāne baba gibi, eski tarzda TTü baba

babet

Fr babette topuksuz hafif kadın ayakkabısı öz Babette [küç.] bir kadın adı öz Elisabéth a.a. +et° İbr Elişebaˁ אֱלִישֶֽׁבַע z«Allah söz verdi» veya «Allah memnun», Tevratta Harun'un eşi, İncil'de Hz. Yahya'nın annesi

babun

İng baboon köpek yüzlü maymun Fr babouin grotesk suratlı kişi veya yaratık, a.a.