başmak

başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An

başkent
başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-

başlangıç

TTü başlan- +(g)Iç

başlık

TTü baş +lIk

başmak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
başmaḳ: al-miḳˁab [[bağlı pabuç, sandal - Oğuzca (...) Çigil Türkleri başaḳ der.]] TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
pascimách [paşmak]: pianella [sandalet]

<< ETü-O başmak pabuç ETü baş- (iki şey) birbirine bağlanmak, bağlaşmak +(A)mAk

 bağ1


05.10.2017
başvuru

TTü baş vur- +I(g)

bat|mak

<< ETü bat- içine girmek, sinmek, saplanmak ETü ba- bağlamak +It-

batak

TTü bat- +(g)Ak

batar kat

Yun patári πατάρι z [küç.] katçık, ara kat Yun pátos πάτος ztaban +arion Yun patéō ayak basmak

batarya

Fr batterie top takımı, (mec.) vurma çalgılar takımı, pil takımı Fr battre dövmek << Lat battere a.a.