başlık

başka

<< OTü başka/başġa başa (dativ), kendi başına, ayrı ETü baş +kA

başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An

başkent
başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-

başlangıç

TTü başlan- +(g)Iç

başlık

TTü: "gelin parası" [ Şer'iye Sicilleri, <1600]
Anam Şahzaman karındaşım Mehmed'üŋ kayın babası olan Yahyā Faḳıh'a fuzulī başlık virmiş, ṭaleb iderim TTü: "... başa takılan şey" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
başlık: Riyaset. Kukulâta, kaput, tuğulka, miğfer. YTü: "... yazı başlığı" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
başlık = ... 3. Sername, unvan, serlevha = Titre

TTü baş +lIk

 baş


01.06.2015
başmak

<< ETü-O başmak pabuç ETü baş- (iki şey) birbirine bağlanmak, bağlaşmak +(A)mAk

başvuru

TTü baş vur- +I(g)

bat|mak

<< ETü bat- içine girmek, sinmek, saplanmak ETü ba- bağlamak +It-

batak

TTü bat- +(g)Ak

batar kat

Yun patári πατάρι z [küç.] katçık, ara kat Yun pátos πάτος ztaban +arion Yun patéō ayak basmak