başkent

başarı

TTü başar- +I(g)

başat

TTü başa- başa geçmek, önden gitmek +Ut TTü baş +(g)A-

başbuğ

§ TTü baş TTü buğ reis, emir, asker başı ≈? ETü/TTü beg a.a.

başka

<< OTü başka/başġa başa (dativ), kendi başına, ayrı ETü baş +kA

başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An

başkent

YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Makarrı hükümet, payitaht = başşehir. Makarr, merkez = başkent.

 baş, kent1


12.03.2018
başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-

başlangıç

TTü başlan- +(g)Iç

başlık

TTü baş +lIk

başmak

<< ETü-O başmak ayakkabı ETü baş- (iki şey) birbirine bağlanmak, bağlaşmak +(A)mAk ETü ba- bağlamak +Iş-

başvuru

TTü baş vur- +I(g)