başka

başak

<< ETü başak başçık, mızrak ve ok başı ETü baş +Ak

başar|mak

<< OTü başġar- 1. bitirmek, sona getirmek, 2. başa çıkmak ETü baş +(g)Ar-

başarı

TTü başar- +I(g)

başat

TTü başa- başa geçmek, önden gitmek +Ut TTü baş +(g)A-

başbuğ

§ TTü baş TTü buğ reis, emir, asker başı ≈? ETü/TTü beg a.a.

başka

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
preter & sine - Tr: basχa TTü: başına "başka" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ammā bu Teşrīḥ-i Büzürg, Sitte ˁAşere'den degüldür, başına kitābdur Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
başka: à part, séparément, de nouveau TTü: başka çıkmak [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
serāmed [Fa.]: Her sanˁatın aˁlā mertebesinde olan kimesne ve başka çıkmış ve temām olmış. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
Varad serhaddi memāliki islāmiyeden başka bir eyālet olup (...) başka çıkmak: creari magistrum, emancipari [bir sanatta usta payesi almak, bağımsız olmak] (...) başka yere komak

<< OTü başka/başġa başa (dativ), kendi başına, ayrı ETü baş +kA

 baş

Not: +kA ETü dativ ekidir. Karş. TTü başka çıkmak "başa çıkmak" > "bir meslekte usta payesi alarak ayrı dükkân açmak". Bir başka "bir başına, kendi başına" deyiminden anlam evrimiyle sıfat niteliği kazanmıştır.

Benzer sözcükler: başkaca, başkalaşmak, başkalaşım, başkalık


01.06.2015
başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An

başkent
başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-

başlangıç

TTü başlan- +(g)Iç

başlık

TTü baş +lIk