başat

basübadelmevt

Ar baˁṯu baˁda'l-mawt بعث بعد الموت zölümden sonra diriliş § Ar baˁṯ بعث zkalkma, dirilme Ar baˁad بعد zsonra Ar al-mawt الموت zölüm

baş

<< ETü baş kafa, (mec.) lider, reis

başak

<< ETü başak başçık, mızrak ve ok başı ETü baş +Ak

başar|mak

<< OTü başġar- 1. bitirmek, sona getirmek, 2. başa çıkmak ETü baş +(g)Ar-

başarı

TTü başar- +I(g)

başat

YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
'Başat tepe= Hakim tepe' deyimindeki başat kelimesi Fransızca 'dominant' karşılığıdır.

TTü başa- başa geçmek, önden gitmek +Ut TTü baş +(g)A-

 baş

Not: Anadolu ağızlarında "sürü önderi olan koç" ve "haşarı, yaramaz" anlamında kullanılan sözcük Dil Devrimi döneminde yeni anlamla yazı diline aktarılmıştır.


24.03.2019
başbuğ

§ TTü baş TTü buğ reis, emir, asker başı ≈? ETü/TTü beg a.a.

başka

<< OTü başka/başġa başa (dativ), kendi başına, ayrı ETü baş +kA

başkan

ETü başġan reis, lider ETü baş +(g)An

başkent
başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-