bağlantı

bağışla|mak

Eski Türkçe baġışla- "ihsan etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Farsça ve Orta Farsça baχş "ihsan, hediye" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

baği

Arapça bġy kökünden gelen bāġi باغٍ z "zorba, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġā بَغَا z "hakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bağla|mak

Eski Türkçe aynı anlama gelen baġla- fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe baġ sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

bağlaç

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

bağlam

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bağlantı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bağlantı (Kayseri, Erzurum): 1 - Araba sandığını alt kısmına rapteden büyük çiviler; 2 - Rabıta.

Köken

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağla- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bağlantı elemanı, bağlantılanmak, bağlantılandırmak, bağlantılandırılmak, bağlantılı, bağlantısız


01.10.2017
bağnaz

Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(n)Az ekiyle türetilmiştir.

bahadır

Farsça bāhādur باهادُر z "soylu kişi, kahraman" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen baġatır sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen baġatur sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) baga veya bhaga "bey, rabb, hükümdar, tanrı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bahane

Farsça bahāne بهانه z "gerçek gerekçeyi gizlemek için ileri sürülen sebep" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vahāna- "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vah-, vaŋhna "örtü, giysi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bahar1

Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen vāhara sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wésr̥ biçiminden evrilmiştir.

bahar2

Arapça bhr kökünden gelen bahār بهار z "1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.