bağla|mak

bağırtlak

Eski Türkçe bağırlak "kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bakır- "bağırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bağış

Türkiye Türkçesi bağışla- "ihsan etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden türetilmiştir.

bağışık

Türkiye Türkçesi bağışla- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bağışla|mak

Eski Türkçe baġışla- "ihsan etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Farsça ve Orta Farsça baχş "ihsan, hediye" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

baği

Arapça bġy kökünden gelen bāġi باغٍ z "zorba, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġā بَغَا z "hakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bağla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol otuŋ bağladı [odun bağladı] (...) otun bağlandı (...) aŋar otuŋ bağlattım

Köken

Eski Türkçe aynı anlama gelen baġla- fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe baġ sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bağlama, bağlanmak, bağlatmak

Bu maddeye gönderenler

bağlam, bağlantı


14.12.2015
bağlaç

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

bağlam

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bağlantı

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bağnaz

Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(n)Az ekiyle türetilmiştir.

bahadır

Farsça bāhādur باهادُر z "soylu kişi, kahraman" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen baġatır sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen baġatur sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) baga veya bhaga "bey, rabb, hükümdar, tanrı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.