bağla|mak

bağırtlak

Eski Türkçe bağırlak "kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bakır- "bağırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bağış

Türkiye Türkçesi bağışla- "ihsan etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden türetilmiştir.

bağışık

Türkiye Türkçesi bağışla- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bağışla|mak

Eski Türkçe baġışla- "ihsan etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Farsça ve Orta Farsça baχş "ihsan, hediye" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

baği

Arapça bġy kökünden gelen bāġi باغٍ z "zorba, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġā بَغَا z "hakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bağla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol otuŋ bağladı [odun bağladı] (...) otun bağlandı (...) aŋar otuŋ bağlattım

Köken

Eski Türkçe aynı anlama gelen baġla- fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe baġ sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bağlama, bağlanmak, bağlatmak

Bu maddeye gönderenler

bağlam, bağlantı


14.12.2015
bağlaç

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

bağlam

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bağlantı

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bağnaz

Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(n)Az ekiyle türetilmiştir.

bahadır

Eski Türkçe baġatur "soylu kişi, kahraman (kişi adı)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen bagatir sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça bāhādur باهادُر z sözcüğü ile eş kökenlidir.