bağır|mak

bağdaş|mak

ETü baġda- sarılmak, sarmalamak +Iş-

bağıl

TTü bağ +Il

bağımsız

YTü bağım TTü bağ- bağlamak +Im

bağıntı

YTü bağın- bağlanmak +(In)tI

bağır

<< ETü baġır 1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer

bağır|mak

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tewe baḳırdı [[deve böğürdü - Oğuzca]] TTü: bağırtlak [ Lugat-i Halimi, 1477]
isferūd [Fa.]: bağırtlak dédükleri kuş

<< ETü-O bakır- bağırmak << ETü *barkır- onom bar bağırma sesi +kIr-

 bar3

Benzer sözcükler: bağırgan, bağırılmak, bağırışmak, bağırtmak, bağırtı

Bu maddeye gönderenler: bağırtlak


03.10.2017
bağırsak

<< ETü baġırsuk iç organlar ETü baġır karın, gövdenin iç boşluğu +sUk

bağırtlak

<< ETü bağırlak kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles) <? ETü bakır- bağırmak

bağış

TTü bağışla- ihsan etmek Fa baχş بخش zihsan, hediye

bağışık

TTü bağışla- +Uk

bağışla|mak

<< ETü baġışla- ihsan etmek Fa/OFa baχş ihsan, hediye +lA-