bağır

bağdaş

<< ETü baġdaş bacaklarını kavuşturma ETü baġda- sarmalamak, çelme vurmak +Iş ETü baġ sarma +dA-

bağdaş|mak

ETü baġda- sarılmak, sarmalamak +Iş-

bağıl

TTü bağ +Il

bağımsız

YTü bağım TTü bağ- bağlamak +Im

bağıntı

YTü bağın- bağlanmak +(In)tI

bağır

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
yerdeki baġrın yorıġma tınlıġ [karnı üstünde yürüyen yer canlısı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
baġır: al-kabid [karaciğer], beḏük baġırlı [[ciğeri büyük, kimseye boyun eğmez kişi]] (...) ya baġrı [[yayın orta bölümü]]

<< ETü baġır 1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer

Benzer sözcükler: bağrı yanık

Bu maddeye gönderenler: bağırsak


01.06.2015
bağır|mak

<< ETü-O bakır- bağırmak << ETü *barkır- onom bar bağırma sesi +kIr-

bağırsak

<< ETü baġırsuk iç organlar ETü baġır karın, gövdenin iç boşluğu +sUk

bağırtlak

<< ETü bağırlak kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles) <? ETü bakır- bağırmak

bağış

TTü bağışla- ihsan etmek Fa baχş بخش zihsan, hediye

bağışık

TTü bağışla- +Uk