bağıntı

bağdadi

Bāğdād "Irak'ta bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāġ dād "tanrı verdi veya tanrının verdiği" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

bağdaş

Eski Türkçe baġdaş "bacaklarını kavuşturma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baġda- "sarmalamak, çelme vurmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe baġ "sarma" sözcüğünden Eski Türkçe +dA- ekiyle türetilmiştir.

bağdaş|mak

Eski Türkçe baġda- "sarılmak, sarmalamak" fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bağıl

Türkiye Türkçesi bağ fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

bağımsız

Yeni Türkçe bağım sözcüğünden türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bağıntı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
bağıntılı = İzafi = Relatif

Köken

Yeni Türkçe bağın- "bağlanmak" fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bağ adından değil, TTü kullanımdan düşmüş olan bağ-mak fiilinden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

bağıntılandırmak, bağıntılı


27.11.2014
bağır

Eski Türkçe baġır "1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer" sözcüğünden evrilmiştir.

bağır|mak

Oğuzca bakır- "bağırmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *barkır- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük bar "bağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

bağırsak

Eski Türkçe baġırsuk "iç organlar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baġır "karın, gövdenin iç boşluğu" sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.

bağırtlak

Eski Türkçe bağırlak "kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bakır- "bağırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bağış

Türkiye Türkçesi bağışla- "ihsan etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden türetilmiştir.