bağımsız

bağa

<< ETü baka kurbağa

bağdadi

öz Bāğdād Irak'ta bir kent OFa bāġ dād tanrı verdi veya tanrının verdiği

bağdaş

<< ETü baġdaş bacaklarını kavuşturma ETü baġda- sarmalamak, çelme vurmak +Iş ETü baġ sarma +dA-

bağdaş|mak

ETü baġda- sarılmak, sarmalamak +Iş-

bağıl

TTü bağ +Il

bağımsız

YTü: "tabi olmayan, müstakil" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Ekonomik olaylar, sosyal hayatın içinde kendine mahsus kanunları olan, ayrı ve bağımsız bir disiplin sayılamaz. YTü: bağımlı "tabi" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
bağımlı topraklar için vesayet sistemi ve yeni dünya teşkilâtı

YTü bağım TTü bağ- bağlamak +Im

 bağ1

Not: bağ adından değil, Anadolu ağızlarında 20. yy'a dek görülen bağ-mak fiilinden türetilmiştir. 1945'te dolaşıma sokulan ikinci dönem Dil Devrimi ürünlerindendir.

Benzer sözcükler: bağımlı, bağımlılaşmak, bağımlılık, bağımsızlaşmak, bağımsızlık


15.11.2019
bağıntı

YTü bağın- bağlanmak +(In)tI

bağır

<< ETü baġır 1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer

bağır|mak

<< ETü-O bakır- bağırmak << ETü *barkır- onom bar bağırma sesi +kIr-

bağırsak

<< ETü baġırsuk iç organlar ETü baġır karın, gövdenin iç boşluğu +sUk

bağırtlak

<< ETü bağırlak kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles) <? ETü bakır- bağırmak