bağıl

bağ2

Farsça bāġ باغ z "bahçe, sebze ve meyve yetiştirilen yer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāġ "1. kısmet, pay, kişiye tahsis edilen mülk, 2. bahçe" sözcüğünden evrilmiştir.

bağa

Eski Türkçe baka "kurbağa" sözcüğünden evrilmiştir.

bağdadi

Bāğdād "Irak'ta bir kent" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāġ dād "tanrı verdi veya tanrının verdiği" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

bağdaş

Eski Türkçe baġdaş "bacaklarını kavuşturma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baġda- "sarmalamak, çelme vurmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe baġ "sarma" sözcüğünden Eski Türkçe +dA- ekiyle türetilmiştir.

bağdaş|mak

Eski Türkçe baġda- "sarılmak, sarmalamak" fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bağıl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
bağıl: İzafi.

Köken

Türkiye Türkçesi bağ fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağ1 maddesine bakınız.


04.12.2014
bağımsız

Yeni Türkçe bağım sözcüğünden türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bağıntı

Yeni Türkçe bağın- "bağlanmak" fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bağır

Eski Türkçe baġır "1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer" sözcüğünden evrilmiştir.

bağır|mak

Oğuzca bakır- "bağırmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *barkır- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük bar "bağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

bağırsak

Eski Türkçe baġırsuk "iç organlar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baġır "karın, gövdenin iç boşluğu" sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.