bağışla|mak

bağır|mak

<< ETü-O bakır- bağırmak << ETü *barkır- onom bar bağırma sesi +kIr-

bağırsak

<< ETü baġırsuk iç organlar ETü baġır karın, gövdenin iç boşluğu +sUk

bağırtlak

<< ETü bağırlak kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles) <? ETü bakır- bağırmak

bağış

TTü bağışla- ihsan etmek Fa baχş بخش zihsan, hediye

bağışık

TTü bağışla- +Uk

bağışla|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa at baġışladı [hediye etti]

<< ETü baġışla- ihsan etmek Fa/OFa baχş ihsan, hediye +lA-

 bahş

Not: Orta Asya Türkçesindeki erken İrani alıntılardandır.

Benzer sözcükler: bağışlanmak, bağışlatmak

Bu maddeye gönderenler: bağış, bağışık


08.04.2015
baği

Ar bāġi باغٍ z [#bġy fāˁil fa.] zorba, zalim Ar baġā بَغَا zhakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti

bağla|mak

<< ETü baġla- a.a. ETü baġ +lA-

bağlaç

TTü bağla- +(g)Aç

bağlam

TTü bağla- +Im

bağlantı

TTü bağla- +(In)tI