bağış

bağıntı

YTü bağın- bağlanmak +(In)tI

bağır

<< ETü baġır 1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer

bağır|mak

<< ETü-O bakır- bağırmak << ETü *barkır- onom bar bağırma sesi +kIr-

bağırsak

<< ETü baġırsuk iç organlar ETü baġır karın, gövdenin iç boşluğu +sUk

bağırtlak

<< ETü bağırlak kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles) <? ETü bakır- bağırmak

bağış

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
bağış = 1. Bahş; 2. Af = Pardon

TTü bağışla- ihsan etmek Fa baχş بخش zihsan, hediye

Not: Farsça kökenli bağışla- fiilinin kökü olduğu varsayımıyla Dil Devrimi döneminde geri türetilmiştir.

Benzer sözcükler: bağışçı


15.12.2014
bağışık

TTü bağışla- +Uk

bağışla|mak

<< ETü baġışla- ihsan etmek Fa/OFa baχş ihsan, hediye +lA-

baği

Ar bāġi باغٍ z [#bġy fāˁil fa.] zorba, zalim Ar baġā بَغَا zhakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti

bağla|mak

<< ETü baġla- a.a. ETü baġ +lA-

bağlaç

TTü bağla- +(g)Aç