bağışık

bağır

Eski Türkçe baġır "1. karın, gövdenin iç boşluğu, 2. ak veya kara ciğer" sözcüğünden evrilmiştir.

bağır|mak

Oğuzca bakır- "bağırmak" fiilinden evrilmiştir. Oğuzca fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *barkır- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük bar "bağırma sesi" ses yansımalı sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

bağırsak

Eski Türkçe baġırsuk "iç organlar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baġır "karın, gövdenin iç boşluğu" sözcüğünden Eski Türkçe +sUk ekiyle türetilmiştir.

bağırtlak

Eski Türkçe bağırlak "kekliğe benzer bir kuş (sand grouse, pterocles)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bakır- "bağırmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

bağış

Türkiye Türkçesi bağışla- "ihsan etmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Farsça baχş بخش z "ihsan, hediye" sözcüğünden türetilmiştir.

bağışık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "muaf" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Bunun bu vergiden bağışık olması 27 Temmuz 1935 tarihinde sahiplerinin elinde olduğunun (...)

Köken

Türkiye Türkçesi bağışla- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bağışla- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ada eklenen +Ik ekinin işlevi açık değildir. Bağışmak fiili mevcut değildir.

Benzer sözcükler

bağışıklık


15.12.2014
bağışla|mak

Eski Türkçe baġışla- "ihsan etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Farsça ve Orta Farsça baχş "ihsan, hediye" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

baği

Arapça bġy kökünden gelen bāġi باغٍ z "zorba, zalim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baġā بَغَا z "hakkı olmayana göz dikti, zorla aldı, zulmetti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bağla|mak

Eski Türkçe aynı anlama gelen baġla- fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe baġ sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

bağlaç

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

bağlam

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.