bıkbık

bıçılgan

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

[ Hürriyet - gazete, 1998]
yine bir çocuk sesi başlıyor ciyak ciyak bağırmaya. Vıkvıkvık vık. Bik bikbik bik. [ Cumhuriyet - gazete, 2001]
bıkbık etmek (öğretmen ya da başka birisi dinlemek istemediğimiz bir şey anlattığında)

onom anlamsız konuşma sesi

Benzer sözcükler: bikbik


06.01.2016
bıldır

<< ETü bıldur önceki yıl

bıldırcın

<< ETü *budurçin/*baldırçin bıldırcın kuşu

bılkım

TTü bılkı- yumuşamak +Im onom bılk yumuşak, gevşek

bıngıldak

TTü bıngılda- +Uk onom bıngıl et gibi sallanma ve titreme sesi +dA-2

bırak|mak

<< OTü bırak- koymak, atmak