bıçılgan

bezm

Fa bazm بزم zziyafet meclisi (≈ Sans bhācana भाजन zpaylaşma, cömertlik etme, bolluk olma ) << HAvr *bʰh₂g-mn̥ (*bʰag-mn̥) paylaşma, özellikle ziyafet verme

bezzaz

Ar bazzāz بزّاز z [#bzz faˁˁāl mesl.] kumaş tüccarı Ar bazz بزّ zkumaş

bıcır

onom kuş cıvıltısı, çocuk sesi

bıcırık

onom bıcır çocuk gibi konuşma sesi +Uk

bıçak

<< ETü bıçak/biçek kesme aleti << ETü *bıçġak ETü bıç- +(g)Ak

bıçılgan

[ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bıçılġan: [[çatlak. Elde ve ayakta ve toprakta olan her türlü çatlağa denir.]] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
bıcılgan (Malatya, Ankara), bıcırgan (Kayseri): Hayvanların pislikten tuynaklarında çıkan yaralar.

<< ETü bıçılġan çatlak ETü bıçıl- kesilmek, yarılmak +(g)An

 biç-


31.12.2015
bıçkı

<< ETü bıçġu kesme aleti ETü bıç- +gU

bıçkın

TTü bıç- kesmek +gIn

bıdık

≈ Erm bıdig/bıdılig/bızdig պտիկ/պզտիկ zküçük, yavru <? çoc

bık|mak

≈ ETü bük- usanmak, kusacak olmak

bıkbık

onom anlamsız konuşma sesi