büyü

büşra

Ar buşrāˀ بشرَى z [#bşr fuˁlāˀ sf. fem.] iyi haber, müjde Ar başara بَشَرَ zdoğum haberi aldı, müjdeye sevindi Ar başar ten, insan bedeni, yavru

bütan

Fr butane kimyasal bir bileşik Fr acide butyrique bütirik asit, bozulmuş tereyağında bulunan bir asit EYun boutýron βουτύρον ztereyağı § EYun boús βούς zsığır, inek EYun týros τύρος zkaymak, lor veya peynir

bütçe

Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge İng budget 1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi EFr bouget [küç.] kese, dağarcık, çıkın Lat bulga torba, bohça << HAvr *bʰelǵʰ- şişmek

bütün

<< ETü bütün tam, kâmil, olgun ETü büt- bitmek, kemale ermek +In

büvet

<< TTü büget/bügüt bir engelden ötürü oluşan su birikintisi TTü büge- suyun önünü tıkamak +Ut ETü bük engel, tıkaç, set +(g)A-

büyü

ETü: bögü [ Orhun Yazıtları, 735]
bögü kaġan [hükümdar adı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bögü/bügü: al-ˁālim wa'l-ḥakīm wa'l-ˁāḳil ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ḥakīmlerke ḥikmat asıġ bolmadı / bügülerke bilgi elig tutmadı [bilgelere bilgelik fayda etmedi, alimlere bilgi yardım etmedi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bögi, bögü: caḏulık, sıhr, sıhırbāzlık (...) bögici, bögüci: Fascinator, magus.

<< ETü bögü/bügü alim, hekim, şaman ≈ Moğ bögü a.a.

Benzer sözcükler: büyücü, büyülemek, büyülenmek, büyüleyici


13.08.2020
büyü|mek

<< ETü bedü- büyümek

büyük

<< ETü bedük büyük ETü bedü- büyümek +Uk

büyüteç

TTü büyüt- +(g)Aç

büz

Fr buse künk Hol buyse

büz|mek

<< OTü büz- burmak, bükmek ≈ ETü bür- a.a.