bütan

bürümcük

Eski Türkçe bürünçük "kadın giysisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bürün- "sarınmak" fiilinden Eski Türkçe +çUk ekiyle türetilmiştir.

bürün|mek

Eski Türkçe bürün- "sarınmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bür- "bükmek, büzmek, burmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

büst

Fransızca buste "insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen busto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bustum "1. ölü yakılan yer, mezar, 2. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo" sözcüğünden evrilmiştir.

büstiyer

Fransızca bustier "göğüslük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca buste "gövdenin üst kısmı" sözcüğünden türetilmiştir.

büşra

Arapça bşr kökünden gelen buşrāˀ بشرَى z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "doğum haberi aldı, müjdeye sevindi" fiilinin fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir. Bu sözcük Arapça başar "ten, insan bedeni, yavru" sözcüğünden türetilmiştir.

bütan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
bütan: Yakıt olarak kullanılan doğal bir hidrokarbonlu gaz.

Köken

Fransızca butane "kimyasal bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca acide butyrique "bütirik asit, bozulmuş tereyağında bulunan bir asit" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca boutýron βουτύρον z "tereyağı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca boús βούς z "sığır, inek" ve Eski Yunanca týros τύρος z "kaymak, lor veya peynir" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için buffalo maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

pötibör (pötikare)


09.03.2013
bütçe

Fransızca budget "gelir ve giderleri gösteren çizelge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce budget "1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca bouget "kese, dağarcık, çıkın" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince bulga "torba, bohça" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰelǵʰ- "şişmek" biçiminden evrilmiştir.

bütün

Eski Türkçe bütün "tam, kâmil, olgun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe büt- "bitmek, kemale ermek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

büvet

Türkiye Türkçesi büget veya bügüt "bir engelden ötürü oluşan su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi büge- "suyun önünü tıkamak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bük "engel, tıkaç, set" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

büyü

Eski Türkçe bögü veya bügü "alim, hekim, şaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen bögü sözcüğü ile eş kökenlidir.

büyü|mek

Eski Türkçe bedü- "büyümek" fiilinden evrilmiştir.