bürudet

bünyan

Arapça bny kökünden gelen bunyān بنيان z "duvar, yapı, bina, stüktür, bünye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, bina etti" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

bünye

Arapça bny kökünden gelen bunya(t) بنية z "yapı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça banā بنا z "yaptı, inşa etti" fiilinin fuˁla(t) vezninde ismi merresidir.

bürhan

Arapça brhn kökünden gelen burhān برهان z "kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) bərhān ብርሃን z "ışık, aydınlık, kanıt, delil, özellikle Tanrının gücüne dair delil" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

büro

Fransızca bureau "1. çuha kaplı yazı masası, 2. yazıhane, ofis, özellikle devlet dairesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bure "çuha, keçe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince burra "keçe, fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş" sözcüğünden evrilmiştir.

bürokrasi

Fransızca bureaucratie "devlet memurları iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Vincent de Gournay, Fr. iktisatçı (1712-59).) Fransızca sözcük Fransızca bureau "devlet dairesi" ve Fransızca +cratie "iktidar" sözcüklerinin bileşiğidir.

bürudet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
bürūdet: soukluk.

Köken

Arapça brd kökünden gelen burūda(t) برودة z "soğukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça barida برد z "soğuk idi" fiilinin fuˁūla(t) vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

berdelacuz


09.07.2015
bürü|mek

Türkiye Türkçesi büri- "sarmak, örtmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe bür- "bükmek, büzmek" fiili ile eş kökenlidir.

bürümcük

Eski Türkçe bürünçük "kadın giysisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bürün- "sarınmak" fiilinden Eski Türkçe +çUk ekiyle türetilmiştir.

bürün|mek

Eski Türkçe bürün- "sarınmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bür- "bükmek, büzmek, burmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

büst

Fransızca buste "insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen busto sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince bustum "1. ölü yakılan yer, mezar, 2. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo" sözcüğünden evrilmiştir.

büstiyer

Fransızca bustier "göğüslük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca buste "gövdenin üst kısmı" sözcüğünden türetilmiştir.