bük|mek

bücür

çoc

büfe

Fr buffet 1. yemek dolabı, 2. üzerinde yiyecek ve içecek sergilenen masa, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer (19. yy), çerez ve meşrubat dükkânı (20. yy) ?

büğrü

<< ETü bükri bükülmüş, eğri ETü *bük- bükmek

bühtan

Ar buhtān بهتان z [#bht fuˁlān msd.] iftira Ar bahata بَهَتَ zşaşırttı, şoke etti, iftira attı

bük

<< ETü bük 1. köşe, büklüm, 2. engel, set, 3. fundalık, sık çalılık ≈ ETü bük- bükmek, bükülmek

bük|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meni körüp bükdi [[beni görünce iki büklüm oldu]], al aşdın bükdi [[yemekten midesi bulandı]], ol tawarḳa bükdi [[mal ve mülke boğuldu]] (...) butık büküldi [[dal büküldü]] KTü: "... burmak [geçişli fiil]" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
bükdi: fatala [ip vs. büktü] (...) bügeldi: sacada wa rafaˁa ˁacīzatahu [secde etti ve kıçını kaldırdı]

<< ETü bük- 1. bükülmek, büklüm olmak, midesi bulanmak, boğulmak [geçişsiz fiil], 2. bükmek, engellemek, set çekmek [geçişli fiil]

Not: ETü fiil geçişsiz yapıda olduğu halde bükül- edilgen biçiminin varlığı düşündürücüdür. Belki bunun etkisiyle OTü geçişli anlam kazanmış olabilir. • Karş. ETü bük "köşe, bucak", büke "yılan", bügde "kıvrık hançer", bügsük "tomurcuk, meme".

Benzer sözcükler: bükme, büktürmek, bükük, bükülmek, bükülgen, büküm, bükümlü, bükürgeç, kargabüken

Bu maddeye gönderenler: büğrü, bük (büvet), bükey, büklüm, bükün


10.08.2021
bükey

TTü bük- +(g)Ay

büklüm

TTü bükül- +Im

bükün

TTü bük- +In

bülbül

Ar bulbul بلبل z [#blbl] ötücü bir kuş, luscinia Ar balbala بلبل z«blbl» sesi çıkardı onom

bülent

Fa/OFa buland بلند zyüksek (≈ Ave barəzant- yükselen, yüksek Ave barəz- yüksek +and )