büğrü

buzağı

Eski Türkçe buzāġu "sığır yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen biragu sözcüğü ile eş kökenlidir.

buzuki

Yeni Yunanca buzúki μπουζούκι z "Yunan meyhane müziğinde bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesi bozuk "halk müziğinde bağlamanın büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi bozla- "ses vermek, böğürmek" fiilinden türetilmiştir.

buzul

Türkiye Türkçesi buz sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

bücür

çocuk dilinden türetilmiştir.

büfe

Fransızca buffet "1. yemek dolabı, 2. üzerinde yiyecek ve içecek sergilenen masa, 3. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer (19. yy), çerez ve meşrubat dükkânı (20. yy)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

büğrü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bükri [[her şeyin bükülmüş, kambur (al-aḥdab) olanı]]

Köken

Eski Türkçe bükri "bükülmüş, eğri" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bük- "bükmek" biçiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bük- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe egri "eğri" sıfatından analoji yoluyla türetilmiş bir sözcük olmalıdır. Yapısı muğlaktır.

Benzer sözcükler

eğri büğrü


31.12.2015
bühtan

Arapça bht kökünden gelen buhtān بهتان z "iftira" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahata بَهَتَ z "şaşırttı, şoke etti, iftira attı" fiilinin fuˁlān vezninde masdarıdır.

bük

Eski Türkçe bük "1. köşe, büklüm, 2. engel, 3. fundalık, sık çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bük- "boğulmak, iki büklüm olmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bük|mek

Eski Türkçe bük- "iki büklüm olmak, midesi bulanmak, boğulmak [geçişsiz fiil]" fiilinden evrilmiştir.

bükey

Türkiye Türkçesi bük- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

büklüm

Türkiye Türkçesi bükül- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.