börtü böcek

bölüm

TTü böl- +Im

bön

<< ETü muŋ/buŋ 1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)

börek

≈ Fa būrak بورك z [küç.] 1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse Fa būra/buġra بوره/بغره zAcem yahnisi +ak

börk

<< ETü börk bir tür başlık, külah

börkenek

TTü börk bir tür başlık, külah +AnAk

börtü böcek

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
bürtük: al-ḥabb [tanecik] TTü: [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Efsuncu Baba, 1924]
Belkim birkaç örümcek, börtü böcek...

?

 böcek

Not: Anadolu ağızlarında bört "bir tür yemiş", börtlek "hayvanları sokan bir böcek", bürtek "tanecik" mevcuttur. Ayrıca karş. Moğ börte "boz"..


05.05.2015
börü

<< ETü böri kurt ≈? ETü boz boz (renk)

börülce

<< TTü bögrüce böbrek; fasulye ETü bögür böbrek +çA

böyle

<< TTü bu ile

brahman

Hind brahmán Hindistan'da ruhban sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma tanrısal ruh, mutlak varlık

brakisefal

Fr brachycéphale kısa kafalı § EYun braχýs βραχύς zkısa (<< HAvr *mréǵʰ-u-s a.a. ) EYun képhalos κέφαλος zkafa