börkenek

bölük

<< ETü bölük grup, kısım ETü *böl- +Uk

bölüm

TTü böl- +Im

bön

<< ETü muŋ/buŋ 1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)

börek

≈ Fa būrak بورك z [küç.] 1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse Fa būra/buġra بوره/بغره zAcem yahnisi +ak

börk

<< ETü börk bir tür başlık, külah

börkenek

TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
börkenek (Cenubi Anadolu, Malatya): Başa geçirilen ve kulakları saran başlık. TTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
börkenek: Geviş getiren hayvanlarda midenin ikinci kesesi.

TTü börk bir tür başlık, külah +AnAk

 börk

Not: Şeklinden ötürü. Karş. İng bonnet, kings-hood (a.a.). • +AnAk ekinin işlevi açık değildir.


22.07.2015
börtü böcek

?

börü

<< ETü böri kurt ≈? ETü boz boz (renk)

börülce

<< TTü bögrüce böbrek; fasulye ETü bögür böbrek +çA

böyle

<< TTü bu ile

brahman

Hind brahmán Hindistan'da ruhban sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma tanrısal ruh, mutlak varlık