börek

bölge

Türkiye Türkçesi böl- "ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

bölü

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

bölük

Eski Türkçe bölük "grup, kısım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bölüm

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bön

Eski Türkçe muŋ veya buŋ "1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)" sözcüğünden evrilmiştir.

börek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
börek [[içine et doldurulmuş hamur parçaları, ve şişe dizilmiş olanı 'şiş börek']] (...) çeker börek [şekerli börek] [TTRum, 1530]
dükkân-ı börekci

Köken

Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Farsça būra veya buġra بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halidir.

Ek açıklama

Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması ihtimal dahilindedir. Karş. börüök (aynı anlamda). Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. • Slav dillerindeki peirogi, pirog пирог, pirojki пирожки "hamur işi, pişi" ile etimolojik ilişki muğlaktır.

Bu maddeye gönderenler

borani, piroşki, şekerpare


04.02.2018
börk

Eski Türkçe börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden evrilmiştir.

börkenek

Türkiye Türkçesi börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.

börtü böcek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

börü

Eski Türkçe böri "kurt" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boz "boz (renk)" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

börülce

Eski Türkçe bögür "böbrek" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.