börülce

börek

≈ Fa būrak بورك z [küç.] 1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse Fa būra/buġra بوره/بغره zAcem yahnisi +ak

börk

<< ETü börk bir tür başlık, külah

börkenek

TTü börk bir tür başlık, külah +AnAk

börtü böcek

?

börü

<< ETü böri kurt ≈? ETü boz boz (renk)

börülce

TTü: "her çeşit fasulye" [ Amrdovlat Amasyatsi, Ankidats Anbed, <1481]
bögrülce TTü: "a.a." [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bögrülce: Phaseolus. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
böğrülce: Maruf böbrek resminde söbü fasulye.

<< TTü bögrüce böbrek; fasulye ETü bögür böbrek +çA

 böğür

Not: Şeklinden ötürü. Erken TTü "her çeşit fasulye" anlamındayken, Amerika kökenli fasulyenin gelişinden sonra bir tek türün adı olarak kalmıştır.


07.07.2021
böyle

<< TTü bu ile

brahman

Hind brahmán Hindistan'da ruhban sınıfına mensup kimse Sans brahmán ब्रह्मन् zrahip Sans bráhma tanrısal ruh, mutlak varlık

brakisefal

Fr brachycéphale kısa kafalı § EYun braχýs βραχύς zkısa (<< HAvr *mréǵʰ-u-s a.a. ) EYun képhalos κέφαλος zkafa

branda

İt branda asker yatağı, hamak <? İt brandire kılıç çekmek, açmak

branş

Fr branche ağaç dalı, meslek dalı << OLat branca hayvan ayağı, pençe