bölge

böğ

Eski Türkçe bȫg "bir tür büyük ve zehirli örümcek" sözcüğünden evrilmiştir.

böğür

Eski Türkçe bögür "böbrek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca bögere "1. böbrek, 2. testis" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca bögem "top, yumru" sözcüğünden türetilmiştir.

böğür|mek

Orta Türkçe bögür- "haykırmak (özellikle davar)" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bö sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

böğürtlen

Orta Türkçe bögürtken "meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca bögerelgen "dikenli çalı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böl|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- "ayrılmak?" biçiminden evrilmiştir.

bölge
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "mıntıka, bucak" [ Karacaoğlan, , 1700 yılından önce]
Afşar benim timarım / bölge bölge timarlarım kal demiş

Köken

Türkiye Türkçesi böl- "ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için böl- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bölgeci, bölgesel, tarafsız bölge


02.06.2015
bölü

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

bölük

Eski Türkçe bölük "grup, kısım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bölüm

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

bön

Eski Türkçe muŋ veya buŋ "1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)" sözcüğünden evrilmiştir.

börek

Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Farsça būra veya buġra بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halidir.