bölüm

böğürtlen

Orta Türkçe bögürtken "meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca bögerelgen "dikenli çalı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böl|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- "ayrılmak?" biçiminden evrilmiştir.

bölge

Türkiye Türkçesi böl- "ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

bölü

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

bölük

Eski Türkçe bölük "grup, kısım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

bölüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "şube, kısım" [PiyadeT, 1928]

Köken

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için böl- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bölümlenmek


03.11.2013
bön

Eski Türkçe muŋ veya buŋ "1. hastalık, sıkıntı, aptallık, 2. aptal (kişi)" sözcüğünden evrilmiştir.

börek

Farsça būrak بورك z "1. hamur ve etle yapılan bir yiyecek, Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı, 2. üçgen böreği, sembuse" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Farsça būra veya buġra بوره/بغره z "Acem yahnisi" sözcüğünün küçültme halidir.

börk

Eski Türkçe börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden evrilmiştir.

börkenek

Türkiye Türkçesi börk "bir tür başlık, külah" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.

börtü böcek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.