böbürlen|mek

boza

≈ ETü buχsı/buχsum boza ≈ Fa būza/buχsum a.a.

bozgun

TTü boz- +gIn

bozlak

ETü bozla- bağırmak, böğürmek +Uk

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek «küçük karaciğer», bir organ <? ETü bögür karaciğer +Ak ≈ Moğ bögere böbrek

böbürlen|mek

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
beberlenmek: lascivire, ferocire, ferocem se facere [vahşileşmek, vahşi hayvan gibi yapmak] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
beberlenmek: Kurulup kabarmak.

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

Benzer sözcükler: böbür böbür


17.11.2014
böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

<< ETü bögür böbrek ≈ Moğ bögere 1. böbrek, 2. testis Moğ bögem top, yumru

böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-

böğürtlen

<< OTü bögürtken meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus ≈ Moğ bögerelgen dikenli çalı