böğür|mek

böbrek

Türkiye Türkçesi bögrek "«küçük karaciğer», bir organ" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bögür "karaciğer" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Moğolca bögere "böbrek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böbürlen|mek

Farsça babr ببر z "kaplan veya leopar" sözcüğünden +lAn- ekiyle türetilmiştir.

böcek

Türkiye Türkçesi veya böy "büyük ve zehirli örümcek" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen bög sözcüğünden evrilmiştir.

böğ

Eski Türkçe bȫg "bir tür büyük ve zehirli örümcek" sözcüğünden evrilmiştir.

böğür

Eski Türkçe bögür "böbrek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca bögere "1. böbrek, 2. testis" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca bögem "top, yumru" sözcüğünden türetilmiştir.

böğür|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ Codex Cumanicus, 1303]
bvcurimen - Alm: ich sprv [bögürürüm] Türkiye Türkçesi: [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Karşum alup ne bögürirsin

Köken

Orta Türkçe bögür- "haykırmak (özellikle davar)" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Orta Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bö sözcüğünden +kIr- ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

böğürme, böğürtmek, böğürtü


06.01.2019
böğürtlen

Orta Türkçe bögürtken "meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca bögerelgen "dikenli çalı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

böl|mek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- "ayrılmak?" biçiminden evrilmiştir.

bölge

Türkiye Türkçesi böl- "ayırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

bölü

Türkiye Türkçesi böl- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

bölük

Eski Türkçe bölük "grup, kısım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *böl- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.