böğür

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek «küçük karaciğer», bir organ <? ETü bögür karaciğer +Ak ≈ Moğ bögere böbrek

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
iki bögür üze urġu ol [iki böbreğin üstüne vurmalı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bögür: al-kulya [böbrekler]

<< ETü bögür böbrek ≈ Moğ bögere 1. böbrek, 2. testis Moğ bögem top, yumru

Not: "Gövde boşluğunun göğüsten veya mideden aşağıda kalan kısmı" anlamı Anadolu Türkçesinde erken dönemden itibaren belirir.

Benzer sözcükler: boş böğür

Bu maddeye gönderenler: böbrek, börülce


13.08.2020
böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-

böğürtlen

<< OTü bögürtken meyvesi yenen bir çalı, rubus caesus ≈ Moğ bögerelgen dikenli çalı

böl|mek

<< ETü *böl- ayrılmak?

bölge

TTü böl- ayırmak +gA

bölü

TTü böl- +I(g)