böğür

bozuk

<< ETü bozuk harap, yıkık ETü boz- +Uk

böbrek

<< TTü bögrek bir organ, böbrek ETü bögür a.a. +Ak

böbürlen|mek

Fa babr ببر zkaplan veya leopar +lAn-

böcek

TTü bö/böy büyük ve zehirli örümcek +çAk << ETü bög a.a.

böğ

<< ETü bȫg bir tür büyük ve zehirli örümcek

böğür

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
iki bögür üze urġu ol [iki böbreğin üstüne vurmalı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bögür: al-kulya [böbrekler]

<< ETü bögür böbrek Moğ bögere böbrek, testis Moğ *böge- top, yumru

Not: Aslen böbrek sözcüğünün varyantıdır. "Gövde boşluğunun göğüsten veya mideden aşağıda kalan kısmı" anlamı TTü erken dönemden itibaren belirir.

Benzer sözcükler: boş böğür

Bu maddeye gönderenler: böbrek, börülce


07.07.2021
böğür|mek

<< OTü bögür- haykırmak (özellikle davar) OTü *bö +kIr-

böğürtlen

Moğ bögeldirgen/böldirgene çalı meyvesi, berry § Moğ *böger- top, yumru Moğ *dirgene ?

böl|mek

<< ETü *böl- ayrılmak?

bölge

TTü böl- ayırmak +gA

bölü

TTü böl- +I(g)