aznavur

azimet

Arapça ˁzm kökünden gelen ˁazīma(t) عزيمة z "yola çıkma, niyet etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazima عَزِمَ z "yöneldi, yola koyuldu" fiilinin fāˁila(t) vezninde masdarıdır.

azimut

Fransızca azimut veya İngilizce azimuth "bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça smt kökünden gelen as-sumūt السموت z "yönler, açılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samt سمت z "yön" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

aziz

Arapça ˁzz kökünden gelen ˁazīz عزيز z "güçlü, değerli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁz kökünden gelen ˁazīz עזיז z "güçlü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁaz עז z "güç, kuvvet" sözcüğü ile eş kökenlidir.

azmak

Türkiye Türkçesi az- "ayrılmak, sapmak, taşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

azman

Türkiye Türkçesi az- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

aznavur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Darir, Fütuhu'ş-Şam terc., 1392]
Ermenī aznavurlarından bir beg var-ıdı [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
cümle ġużāt-ı müslimīn ve Migrelistan ve Gürcistan aznavurları rūz-i rūşende metrise girdiler [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
aznavur: müstebit, sert, asabi.

Köken

Gürcüce aznauri აზნაური z "soylu, asil" sözcüğünden alıntıdır. Gürcüce sözcük Ermenice aynı anlama gelen aznavor ազնաւոր z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen aznāvar sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Orta Farsça azn "soy" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +aver maddesine bakınız.


27.08.2017
azot

Fransızca azote "havayı oluşturan gazlardan biri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca azōtḗs αζωτής z "yaşatmayan, can vermeyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca záō ζάω z "yaşamak" fiilinden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

baba

Orta Türkçe baba "yaşlı ve saygın erkek, baba" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük ba-ba "kalın sesli kişi" çocuk sözünden türetilmiştir.

babacan

Türkiye Türkçesi baba can sözcüğünden evrilmiştir.

babafingo

Yeni Yunanca papafíngos παπαφίγκος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Venedikçe papafìgo "bir tür yelken ve yelken direği" sözcüğü ile eş kökenlidir.

babagannuş

Arapça baba ġannūş بابا غنّوش z "patlıcan beğendi, Suriye ve Lübnan'a has bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥannūş حنّوش z "Hıristiyan Araplarda bir erkek adı, Yohanna" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen ḥannā özel adından türetilmiştir.