azmak

az|mak

<< ETü az- yoldan çıkmak, şaşmak

azmak

"nehir taşkını, nehir yatağında durgun su" [ Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 1521]
gün doğusı tarafına dolaşdukdan soŋra azmaklar vardur, ol azmaklaruŋ içinde levend kayıkları gizlerler [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
dereler ve tepeler ve sazlık göller ve azmaklu bataklardur

TTü az- ayrılmak, sapmak, taşmak +(A)mAk

 az-

Benzer sözcükler: azmak başı


21.02.2019