azami

az|mak

<< ETü az- yoldan çıkmak, şaşmak

aza

Ar aˁḍāˀ أعضاء z [#ˁḍw afˁāl çoğ.] uzuvlar, organlar Ar ˁuḍw عضو z [t.] organ

azade

Fa āzāde آزاده zözgür kişi, soylu Fa āzād آزاد zözgür +a

azal|mak

<< OTü azal- TTü az +Al-

azamet

Ar ˁaẓama(t) عَظَمَة z [#ˁẓm faˁala(t) msd.] aşırı derecede büyük olma, muazzam olma, yücelik Ar ˁaẓuma عَظُمَ zaşırı büyük idi, muazzam idi

azami

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
aˁẓam-i selāṭīn [sultanların en büyüğü] "maksimum" [ Akşam - gazete, 1924]
en kısa bir zaman zarfında aˁẓāmī muvaffakiyetleri göstereceğiz.

Ar aˁẓam أعْظَم z [#ˁẓm afˁal kıy.] daha büyük, en büyük Ar ˁaẓīm عَظيم z [sf.] büyük, ulu

 azamet

Not: Sonsesteki +i aslında azam-i filan şeklinde izafet (tamlama) harfi iken, 20. yy'da nisbet eki kabul edilerek uzun telaffuz edilmiştir. Arapçada ism-i tafdilden nisbet sıfatı yapılmaz. • 1945'e dek hiçbir sözlükte ayrı kelime olarak yer almaz.

Benzer sözcükler: azam, uzma

Bu maddeye gönderenler: sadrazam


10.10.2017
azap

Ar ˁaḏāb عذاب z [#ˁḏb faˁāl ] acı, eziyet, sıkıntı Ar ˁaḏaba عذب zengel oldu, sıkıntı verdi

azar

Fa/OFa āzār آزار zincitme, eziyet, acıtma OFa āzartan, āzār- (birini) incitmek, acı vermek ≈ Ave ā+ zar- canını sıkmak, üzmek

azat

Fa āzād آزاد zserbest, özgür << OFa āzāt 1. soylu, asil, toprak sahibi asilzade sınıfına mensup kimse, 2. köle olmayan, özgür ≈ Ave zāy- salmak

azgın

TTü az- +gIn

azı

<< ETü azıġ köpek dişi, yırtıcı hayvan dişi ETü az- +I(g)