az

ayva

Fa ābī/ābiyā آبيا z1. sulu, 2. ayva

ayvaz

<< Ar ˁîwāḍ عيواض zbirinin yerine geçen, yedek, satık

ayyar

Ar ˁayyār عيّار z [#ˁyr faˁˁāl mesl.] gezgin, serseri, arsız, hergele Ar ˁāra عار zgezdi, (yaban eşekleri gibi) sağa sola seğirtti

ayyaş

Ar ˁayyāş عيّاش z [faˁˁāl mesl.] iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse Ar ˁāşa عَاشَ z [#ˁyş] yaşadı, geçindi

ayyuk

Ar ˁayyūḳ عيّوق z [#ˁyḳ] keçi yıldızı, Capella, gökyüzünün en yüksek yeri

az

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
az bodunıg üküş kıldım [az boyları çok kıldım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
atan yüki aş bolsa açka az körünür [deve yükü aş olsa aç adama az görünür] Çağ: biraz [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
biraz Rūm çerig keltürgil [Bizans askeri getir] TTü: azcuk [Güzide-TS <1500]
gelmedi saŋa ol ˁamelden, illâ azcuk geldi

<< ETü āz çok değil

Not: Karş. Moğ aray "az", narin "küçük".

Benzer sözcükler: azar azar, azıcık, biraz

Bu maddeye gönderenler: azal-, azınlık


09.08.2020
az|mak

<< ETü az- yoldan çıkmak, şaşmak

aza

Ar aˁḍāˀ أعضاء z [#ˁḍw afˁāl çoğ.] uzuvlar, organlar Ar ˁuḍw عضو z [t.] organ

azade

Fa āzāde آزاده zözgür kişi, soylu Fa āzād آزاد zözgür +a

azal|mak

<< OTü azal- TTü az +Al-

azamet

Ar ˁaẓama(t) عَظَمَة z [#ˁẓm faˁala(t) msd.] aşırı derecede büyük olma, muazzam olma, yücelik Ar ˁaẓuma عَظُمَ zaşırı büyük idi, muazzam idi