ayyuk

aysberg

İngilizce iceberg "buz dağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Holandaca aynı anlama gelen ijsberg sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca ijs "buz" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *īso- biçiminden evrilmiştir. ) ve Holandaca berg "dağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

ayva

Farsça ābī veya ābiyā آبيا z "1. sulu, 2. ayva" sözcüğünden alıntıdır.

ayvaz

Arapça ˁîwāḍ عيواض z "birinin yerine geçen, yedek, satık" sözcüğünden evrilmiştir.

ayyar

Arapça ˁyr kökünden gelen ˁayyār عيّار z "gezgin, serseri, arsız, hergele" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عار z "gezdi, (yaban eşekleri gibi) sağa sola seğirtti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

ayyaş

Arapça ˁayyāş عيّاش z "iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁyş kökünden gelen ˁāşa عَاشَ z "yaşadı, geçindi" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

ayyuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Anları [kilise çanlarını] depretdiler, āvāzı ˁayyūka irdi. [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
ve Bidnūs pāk ünin [temiz sesini] ˁayyūḳa çıkarub

Köken

Arapça ˁyḳ kökünden gelen ˁayyūḳ عيّوق z "keçi yıldızı, Capella, gökyüzünün en yüksek yeri" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Latince auriga "keçi yıldızını içeren takım yıldız" adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır.

Benzer sözcükler

ayyuka çıkmak


09.09.2017
az

Eski Türkçe āz "çok değil" sözcüğünden evrilmiştir.

az|mak

Eski Türkçe az- "yoldan çıkmak, şaşmak" fiilinden evrilmiştir.

aza

Arapça ˁḍw kökünden gelen aˁḍāˀ أعضاء z "uzuvlar, organlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁuḍw عضو z "organ" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

azade

Farsça āzāde آزاده z "özgür kişi, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça āzād آزاد z "özgür" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

azal|mak

Orta Türkçe azal- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi az sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.