ayvaz

ayrım

TTü ayır- +Im

ayrıntı

TTü ayır- +(In)tI

ayrıt

TTü ayır- +Ut

aysberg

İng iceberg buz dağı Hol ijsberg a.a. § Hol ijs buz (<< Ger *īso- a.a. ) Hol berg dağ

ayva

Fa ābī/ābiyā آبيا z1. sulu, 2. ayva

ayvaz

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ˁayvāz عيواض: saraydar [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ˁayvāz: Bir beyin daire ve konağında hızmeti adiyede (...) kullanılan hızmetçi. (Arabîden tahrif olunmuşdur).

<< Ar ˁîwāḍ عيواض zbirinin yerine geçen, yedek, satık

 ivaz

Not: ivaz sözcüğünün halk ağzında telaffuz değişikliğine ve anlam özelleşmesine uğramış biçimidir. Hacivat adı "Hacı Ayvaz" anlamındadır.


23.02.2020
ayyar

Ar ˁayyār عيّار z [#ˁyr faˁˁāl mesl.] gezgin, serseri, arsız, hergele Ar ˁāra عار zgezdi, (yaban eşekleri gibi) sağa sola seğirtti

ayyaş

Ar ˁayyāş عيّاش z [faˁˁāl mesl.] iyi (bolluk içinde) yaşayan kimse Ar ˁāşa عَاشَ z [#ˁyş] yaşadı, geçindi

ayyuk

Ar ˁayyūḳ عيّوق z [#ˁyḳ] keçi yıldızı, Capella, gökyüzünün en yüksek yeri

az

<< ETü āz çok değil

az|mak

<< ETü az- yoldan çıkmak, şaşmak