ayrı

aynı

Ar ˁaynan عيناً z [#ˁyn zrf.] gözle göründüğü gibi, bizatihi Ar ˁayn عين z1. göz, 2. görünen şey, bir şeyin ta kendisi +an

aynî

Ar ˁaynī عينى z [#ˁyn nsb.] aynen, nesne veya mal olarak Ar ˁayn bir şeyin ta kendisi, reel nesne, hukukta mal

ayol

<< TTü ay oğul/hay oğul

ayraç

TTü ayır- +(g)Aç

ayran

<< ETü-OK ayrān süt kökenli bir içecek <? ETü adır- ayırmak +(g)An

ayrı

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
biz aḏruk aḏruk étip yaratıp nomka keygürsük törü bar erti [biz ayrı ayrı edip yaratıp yasaya ? etmelik töremiz var idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aḏruḳ: ġayr [[başka - Oğuzca. Türkler bu anlama gelecek biçimde aḏın derler.]] ETü: "... ayrık otu" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ayrıḳ [[ayrık otu - Türkler buna aḏrıḳ der, Oğuzlar y'ye dönüştürür.]]

<< ETü adruk ayrı, ayrılmış ETü adır- ayırmak +Uk

 ayır-

Benzer sözcükler: apayrı, ayrı gayrı, ayrıca, ayrık, ayrık otu, ayrılık, ayrılıkçı, ayriyeten

Bu maddeye gönderenler: ayrıcalık


03.10.2017
ayrıcalık

TTü ayrıca +lIk

ayrıksı

TTü ayrık +sI

ayrım

TTü ayır- +Im

ayrıntı

TTü ayır- +(In)tI

ayrıt

TTü ayır- +Ut