aydın

ayan2

Ar ˁiyān عيان z [#ˁyn fiˁāl msd.] 1. açık seçik görme, 2. apaçık, belirgin, aşikâr Ar ˁāyana عاين z [III f.] gözüyle gördü

ayar

Ar ˁiyār عِيَار z [#ˁyr fiˁāl msd.] altın ve gümüşün saflık ölçüsü, saatin hassas ölçümü, ölçüt Aram #ˁwr עור zuyanmak, uyanık olmak, nöbet tutmak ≈ Aram ˁīyr עׅיר znöbetçi, gözetici, muhafız

ayart|mak

<< ETü adart- yoldan çıkarmak, tehlikeye atmak <? ETü ada tehlike

ayaz

<< ETü ayās berrak, aydınlık ETü aya- 1. berrak ve aydınlık olmak, 2. aylı olmak +Uz

ayazma

Yun ayíasma ἁγίασμα z1. kutsama, 2. kutsal sayılan yer, özellikle pınar << EYun ʰagíasma ἁγίασμα zkutsama EYun ʰagiázō ἁγιάζω zkutsamak +ma(t) EYun ʰagíos ἁγίος zkutsal, aziz << HAvr *i̯āǵ-i̯u-s a.a. << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) kutsamak, övmek

aydın

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
aydıŋ: faχtu'l-ḳamar [ay ışığı] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
aydıŋ: aḍ-ḍaw [parıltı, ışık] TTü: aydın/aydıŋ [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
karaŋu yirlere aydın virür ... aydın eyle bu tonuk göŋlümüzi ... kimi anuŋ aydınından şâd olur YTü: "... Fr illuminé karşılığı" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
aydın = münevver = Eclairé

<< ETü aydıŋ ay ışığı, ışık, nur <? ETü ay

 ay

Not: +dıŋ unsurunun yapısı belirsizdir. Erdal sf. tarafından önerilen (OTWF I.155-156) müstakil +dIŋ eki için yeterli delil yoktur. *aytın- fiili spekülatiftir. • Anlam ilişkisi için karş Lat lūna "ay" < lūx "ışık", Erm lusin "ay" < lus "ışık". ● "Modern ideolojiler doğrultusunda eğitimli kişi" anlamı, YOsm münevver karşılığı olarak 1930'larda belirmiştir.

Benzer sözcükler: aydınlanmak, aydınlanma, aydınlatmak, aydınlık

Bu maddeye gönderenler: günaydın, tünaydın


29.10.2020
aydinger

~? marka Eidinger

ayet

Ar āya(t) آية z1. işaret, simge, sinyal, alamet, 2. Kuran sözü Aram ˀāt את z1. alamet, işaret, 2. alfabenin her harfi ≈ İbr ˀawot אות zalamet

aygaz

marka Aygaz LPG tüpü markası (İlk kullanım: 1962 Koç Holding.)

aygır

<< ETü adġır erkek at ≈ Moğ ajirġa damızlık at

aygıt

?