ayaz

ayal

Ar ˁiyāl عيال z [#ˁwl fiˁāl msd.] bakmakla yükümlü olunanlar, aile Ar ˁāla عال zgeçimini sağladı

ayan1

Ar aˁyān أعيان z [#ˁyn afˁāl çoğ.] 1. gözler, 2. memleketin önde gelenleri, seçkinler Ar ˁayn عين z [t.] göz

ayan2

Ar ˁiyān عيان z [#ˁyn fiˁāl msd.] 1. açık seçik görme, 2. apaçık, belirgin, aşikâr Ar ˁāyana عاين z [III f.] gözüyle gördü

ayar

Ar ˁiyār عِيَار z [#ˁyr fiˁāl msd.] altın ve gümüşün saflık ölçüsü, saatin hassas ölçümü, ölçüt Aram #ˁwr עור zuyanmak, uyanık olmak, nöbet tutmak ≈ Aram ˁīyr עׅיר znöbetçi, gözetici, muhafız

ayart|mak

<< ETü adart- yoldan çıkarmak, tehlikeye atmak <? ETü ada tehlike

ayaz

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ayās kȫk [[berrak gök. Kölelere, yüzlerinin parlaklığı buna benzetilerek ayās denir.]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
serenum [berrak ve dingin hava] - Tr: ayaz ... ayas TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ayaz: Lux lunae [ay ışığı], noctis serenitas & nox serena, nox sideribus illustris [berrak ve yıldızlı gece]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ayaz: Açık havalar, aylı gecenin soğuğu.

<< ETü ayās berrak, aydınlık ETü aya- 1. berrak ve aydınlık olmak, 2. aylı olmak +Uz

 ay

Not: "Kuru soğuk" anlamı derivatiftir.


02.02.2015
ayazma

Yun ayíasma ἁγίασμα z1. kutsama, 2. kutsal sayılan yer, özellikle pınar << EYun ʰagíasma ἁγίασμα zkutsama EYun ʰagiázō ἁγιάζω zkutsamak +ma(t) EYun ʰagíos ἁγίος zkutsal, aziz << HAvr *i̯āǵ-i̯u-s a.a. << HAvr *Hi̯eh₂ǵ- (*i̯āǵ-) kutsamak, övmek

aydın

<< ETü aydıŋ ay ışığı, ışık, nur <? ETü ay

aydinger

~? marka Eidinger

ayet

Ar āya(t) آية z1. işaret, simge, sinyal, alamet, 2. Kuran sözü Aram ˀāt את z1. alamet, işaret, 2. alfabenin her harfi ≈ İbr ˀawot אות zalamet

aygaz

marka Aygaz LPG tüpü markası (İlk kullanım: 1962 Koç Holding.)