ayırt

ayık

≈ ETü *aduk uyanık, şuurlu ETü adır- ayırmak, fark etmek +Uk

ayıkla|mak

<< ETü adırtla- ayırmak, ayırt etmek ETü adırt ayırt, ayırma +lA-

ayıl|mak

<< ETü adıl- kendine gelmek ETü *ad-/*adı- ayırmak, seçmek, fark etmek +Il-

ayıp

Ar ˁayb عيب z [#ˁyb faˁl msd.] kusur, hata Ar ˁāba عاب zkusurlu idi, kusur etti

ayır|mak

<< ETü adır- ayırmak <? ETü *ad-/*adı- ayırmak, fark etmek +Ir-

ayırt

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
meniŋ yürekimte isig özümte aḏırtsız köŋülin olurġıl [yüreğimden ve sıcak özümden ayırtsız gönülle otur]

<< ETü ādırt ayırma, ayrım ETü ādır- +Ut

 ayır-

Benzer sözcükler: ayırtlamak

Bu maddeye gönderenler: ayıkla-


24.03.2019
ayin

Fa āḏīn/āyīn آيين ztöre, tören, merasim << OFa ādēn görenek, töre

aykırı

<< ETü arkuru zıt yönde ETü arka- 1. ters gitmek, 2. ardından gitmek +(g)ArU

ayla

<< TTü ay ağılı hale TTü ağıl ağarma, beyazlık TTü ak +Il2

aylak

OTü aylan- dönmek, dolanmak +Uk

aymaz

TTü ay- uyanmak, ayılmak (halk ağzı) +mAz