ayıkla|mak

aygaz

marka Aygaz LPG tüpü markası (İlk kullanım: 1962 Koç Holding.)

aygır

<< ETü adġır erkek at ≈ Moğ ajirga damızlık at

aygıt

?

ayı

<< ETü adıġ 1. uyanık, 2. kış uykusuna yatan malum hayvan ≈ Moğ ötege ayı

ayık

≈ ETü *aduk uyanık, şuurlu ETü adır- ayırmak, fark etmek +Uk

ayıkla|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
eḏgü ayıġ kılınçlıġ aḏırtlaġalı uyur [iyi ile kötüyü ayırt edebilir] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
gümişi ayırtlayan kurşun-durur TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ayırtlamak, ayıtlamak: Repurgare. (...) ayılmak, ayıklamak: ayık olmak. Ad se redire [kendine gelmek]. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ayırtlamak, galatı ayıtlamak.

<< ETü adırtla- ayırmak, ayırt etmek ETü adırt ayırt, ayırma +lA-

 ayırt

Not: "Ayılmak" anlamına gelen ayıkla- fiili, 20. yy'a doğru İstanbul lehçesinde ayırtla- fiilinin yerini almıştır.

Benzer sözcükler: ayıklanmak, ayıklatmak


17.04.2015
ayıl|mak

<< ETü adıl- kendine gelmek ETü *ad- ayrılmak, seçmek, fark etmek +Il-

ayıp

Ar ˁayb عيب z [#ˁyb faˁl msd.] kusur, hata Ar ˁāba عاب zkusurlu idi, kusur etti

ayır|mak

<< ETü adır- ayırmak <? ETü *ad- ayrılmak, fark etmek +Ir-

ayırt

<< ETü ādırt ayırma, ayrım ETü ādır- +Ut

ayin

Fa āḏīn/āyīn آيين ztöre, tören, merasim << OFa ādēn görenek, töre