avatar

avantaj

Fransızca avantage "öncelik, bir oyunda rakibe tanınan avans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avant "ön, önce" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

avantür

Fransızca aventure "macera" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince adventura "başa gelenler, macera" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advenire "başına gelmek, uğramak" fiilinin çoğuludur. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm̥-i̯é- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.

avare

Farsça āvāra آواره z "evsiz barksız, aylak" sözcüğünden alıntıdır.

avarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁawāriḍ "arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāriḍa(t) "arız olan şey, kaza, uğrantı" sözcüğünden alıntıdır.

avarya

İtalyanca avaria "hasar (özellikle gemi taşımacılığında)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ˁawāriyya(t) عَوَارِيَّة z "hasarlılık, hasarlı şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عَوَارِ z "kusur, hasar, çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāra "sakat ve kusurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

avatar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"internette sanal kimlik" [ Milliyet - gazete, 1997]
internet üzerinde iletişim kurarken kullandığınız takma isim (avatar)

Köken

İngilizce avatar "1. Hindu dininde ruhun bir bedende reenkarnasyonu, 2. internette sanal kimlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe avatāra अवतार z "iniş, yüksek bir ruhun belli amaçla bir kimliğe bürünerek dünyaya inmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe avatárati "aşağı geçmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Sanskritçe ava- "aşağı" ve Sanskritçe tárati "geçmek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "geçmek" biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için trans+ maddesine bakınız.


03.07.2012
avaz

Farsça āvāz آواز z "ses, özellikle insan ve hayvan sesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vāç veya āvāç sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe vāç "ses, söz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

avdet

Arapça ˁwd kökünden gelen ˁawda(t) عَوْدة z "geri gelme, dönme, yineleme, alışkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāda عَادَ z "geri geldi, tekrarladı, alıştı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

avene

Arapça ˁwn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *ˁawana(t) عَوَنَة z "yardımcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawn عَوْن z "yardım, yardımcı" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin tekilidir.

+aver

Farsça āvar اور z "[bileşik adlarda] getiren, sahip olan, -li" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Farsça āvardan, āvar- آوردن, آور z "getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça burdan, bar- بردن, بر z "taşımak, getirmek" fiilinden ā+ önekiyle türetilmiştir.

averaj

Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [15. yy], aritmetik ortalama [18. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio "sigortacılık deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir.