avanta

avam

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁawāmm عوامّ z "sıradan halk, umum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma(t) عمّة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

avan

Fransızca avant "önce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.

avanak

Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. ) Ermenice sözcük Orta Farsça yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halidir.

avangard

Fransızca avant-garde "orduda öncü birlik, genel anlamda öncü" sözcüğünden alıntıdır.

avans

Fransızca avance "1. ilerleme, 2. ön ödeme, ödünç verilen para veya puan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avancer "öne geçmek, ilerlemek, ilerletmek, borç vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince abanteare fiilinden evrilmiştir.

avanta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ileri!" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
baş hetmanları bayrak χaçın kaldırup 'avanta' diyü ribaçsa urarak (...) karaya çıkdılar "... kazanç (argo)" [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
avanta: Bedava, emeksiz. avanta etmek: Bilâ zahmet kazanmak.

Köken

İtalyanca avanta "1. ilerleme, 2. kazanç, fazlalık, elde kalan para [mod. avanzo]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca avantare "ilerlemek, ilerletmek, borç vermek [mod. avanzare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için avan maddesine bakınız.


14.09.2017
avantaj

Fransızca avantage "öncelik, bir oyunda rakibe tanınan avans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avant "ön, önce" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

avantür

Fransızca aventure "macera" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince adventura "başa gelenler, macera" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advenire "başına gelmek, uğramak" fiilinin çoğuludur. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm̥-i̯é- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.

avare

Farsça āvāre آواره z "evsiz barksız, aylak" sözcüğünden alıntıdır.

avarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁawāriḍ "arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāriḍa(t) "arız olan şey, kaza, uğrantı" sözcüğünden alıntıdır.

avarya

İtalyanca avaria "hasar (özellikle gemi taşımacılığında)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça ˁawāriyya(t) عَوَارِيَّة z "hasarlılık, hasarlı şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عَوَارِ z "kusur, hasar, çürük" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁāra "sakat ve kusurlu idi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.