avans

aval aval

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

avam

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁawāmm عوامّ z "sıradan halk, umum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma(t) عمّة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

avan

Fransızca avant "önce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.

avanak

Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Orta Farsça yavānag "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halidir.

avangard

Fransızca avant-garde "orduda öncü birlik, genel anlamda öncü" sözcüğünden alıntıdır.

avans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ön ödeme" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Tütün İnhisar İdaresi bu havalinin tütün zürraına bir milyon lira avans verecektir.

Köken

Fransızca avance "1. ilerleme, 2. ön ödeme, borç verilen para" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avancer "1. öne geçmek, ilerlemek, artmak, 2. ilerletmek, borç vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *abantare fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için avan maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. İngilizce advance.


28.12.2018
avanta

İtalyanca avanta "1. ilerleme, 2. kazanç, fazlalık, elde kalan para [mod. avanzo]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca avantare "ilerlemek, ilerletmek, borç vermek [mod. avanzare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden türetilmiştir.

avantaj

Fransızca avantage "öncelik, bir oyunda rakibe tanınan avans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avant "ön, önce" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

avantür

Fransızca aventure "macera" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince adventura "başa gelenler, macera" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advenire "başına gelmek, uğramak" fiilinin çoğuludur. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm̥-i̯é- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.

avare

Farsça āvāre آواره z "evsiz barksız, aylak" sözcüğünden alıntıdır.

avarız

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁawāriḍ "arızalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāriḍa(t) "arız olan şey, kaza, uğrantı" sözcüğünden alıntıdır.