avanak

av

Eski Türkçe āv "avlanma eylemi ve avlanan şey" sözcüğünden evrilmiştir.

avadanlık

Farsça ābdān آبدان z "su kabı, çanak çömlek" fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

aval aval

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

avam

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁawāmm عوامّ z "sıradan halk, umum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma(t) عمّة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

avan

Fransızca avant "önce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.

avanak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
avanak: Ahmak, hebenneka, bī-şuˁur, şaşkın.

Köken

Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. ) Ermenice sözcük Orta Farsça yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için civan maddesine bakınız.


29.10.2020
avangard

Fransızca avant-garde "orduda öncü birlik, genel anlamda öncü" sözcüğünden alıntıdır.

avans

Fransızca avance "1. ilerleme, 2. ön ödeme, ödünç verilen para veya puan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avancer "öne geçmek, ilerlemek, ilerletmek, borç vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince abanteare fiilinden evrilmiştir.

avanta

İtalyanca avanta "1. ilerleme, 2. kazanç, fazlalık, elde kalan para [mod. avanzo]" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca avantare "ilerlemek, ilerletmek, borç vermek [mod. avanzare]" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden türetilmiştir.

avantaj

Fransızca avantage "öncelik, bir oyunda rakibe tanınan avans" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avant "ön, önce" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

avantür

Fransızca aventure "macera" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince adventura "başa gelenler, macera" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince advenire "başına gelmek, uğramak" fiilinin çoğuludur. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm̥-i̯é- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.