aval aval

au pair

İngilizce au pair "hizmet takası (esk.), dil eğitimi karşılığında çocuk bakıcılığı yapan genç kız" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca au pair "eşitlik bazında" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca pair "eş" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince paria "birbirine eşit olan" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince par "denk, eşit (sıfat)" sözcüğünün nötr çoğuludur.

aura

İngilizce aura "esinti, bir nesneyi veya kişiyi çevreleyen enerji veya ışık, hale" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aúra αὔρα z "esinti, nefes" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aēr "a.a., hava" sözcüğü ile eş kökenlidir.

aut

İngilizce out "1. dışarı, 2. futbolda topun dışarı atılması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen ūt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ūt biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *úd "dışarı" biçiminden evrilmiştir.

av

Eski Türkçe āv "avlanma eylemi ve avlanan şey" sözcüğünden evrilmiştir.

avadanlık

Farsça ābdān آبدان z "su kabı, çanak çömlek" fiilinden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

aval aval
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
aval bkz. abullabut: avanak, hafifüş-şuur.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Bu maddeye gönderenler

afalla-


03.07.2015
avam

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁawāmm عوامّ z "sıradan halk, umum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma(t) عمّة z sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

avan

Fransızca avant "önce" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince ab ante "önden, önceden" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ante "önce" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ent- (*ant-) "ön, alın, karşı" biçiminden evrilmiştir.

avanak

Ermenice havanag յավանակ z "sıpa, eşek yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. ) Ermenice sözcük Orta Farsça yavānak "yavru, insan veya hayvanın küçüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça yavān veya yuvān "genç" sözcüğünün küçültme halidir.

avangard

Fransızca avant-garde "orduda öncü birlik, genel anlamda öncü" sözcüğünden alıntıdır.

avans

Fransızca avance "1. ilerleme, 2. ön ödeme, ödünç verilen para veya puan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca avancer "öne geçmek, ilerlemek, ilerletmek, borç vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince abanteare fiilinden evrilmiştir.